bazylika-sw-piotraUmierając, zostawił plan do całkowitego jej ukończenia, który zatwierdzony przez Brewe papieskie, został po jego śmierci wykonany, gdyż budowę według niego prowadzono aż do Pawła V. Za rządów dopiero tego Papieża, gdy Karol Maderna objął prowadzenie robót około kościoła świętego Piotra, zmieniono plan, zeszpeciwszy przez to bardzo myśl Buonarottego. Poświęcenie kościoła odbyło się w roku 1626 dnia 18 listopada za rządów Urbana VIII. Budowa cała od roku 1456 aż do roku poświęcenia 1626 trwała 176 lat i kosztowała dwieście pięćdziesiąt milionów franków. Utrzymanie zaś roczne tej budowy kosztuje obecnie 161,000 franków. Zakrystię wybudował dopiero Pius VI, wydawszy na nią do pięciu milionów franków.

Przed kościołem świętego Piotra jest plac formy eliptycznej 196 metrów szeroki. Otacza go kolumnada składająca się z 281 kolumn i 64 słupów (pilastrów) w stylu doryckim i toskańskim. Kolumnada ta tworzy trzy aleje, z których środkowa jest tak szeroka, że dwa wielkie powozy mogą obok siebie jechać. Nad balustradą spoczywającą nad tą kolumnadą, znajduje się 192 figur przedstawiających różnych świętych, ustawionych rzędem, z których każda jest wysoka na 12 stóp. Kolumnada ta jest fundacją Aleksandra VII papieża (1661) a dziełem budowniczego Wawrzyńca Bernini.