bazylika-sw-piotraCiało świętego Piotra po jego męczeńskiej śmierci złożone zostało przez pierwszych chrześcijan w podziemiach czyli grotach, będących pod pagórkiem zwanym Watykanem, na którym stał cyrk Nerona. Papież Anaklet w 90 roku ery chrześcijańskiej, wybudował w tych podziemiach malutkie oratorium. W roku dopiero 324 cesarz Konstantyn po przyjęciu wiary chrześcijańskiej, założył własną ręką fundamenty pod kościół świętego Piotra, który stał blisko dwanaście wieków. Gdy w roku 1450 ta świątynia groziła upadkiem, zaczął Mikołaj V myśleć o nowej budowie, a następca jego Juliusz II polecił Bramantemu przygotowanie planu i rozpoczęcie budowy. Pod trzema następnymi papieżami nie bardzo postępowała budowa, dopiero Michał Anioł Buonarotti (Michel-Angelo) przyjął na siebie za darmo, bo „z miłości Boga, Najświętszej Dziewicy i księcia Apostołów“ wykonanie nowego planu i budowę, którą pod pięcioma papieżami energicznie prowadził. Umierając, zostawił plan do całkowitego jej ukończenia, który zatwierdzony przez Brewe papieskie, został po jego śmierci wykonany, gdyż budowę według niego prowadzono aż do Pawła V.