bazylika-sw-piotraTrzecia służba to obecna, na najwspanialszym miejscu w świecie dźwiga krzyż, przed którym wszystkie ucywilizowane ludy kornie schylają swe głowy.

Pomiędzy obeliskiem a fontannami, znajduje się okrągły biały kamień, na którym stanąwszy i popatrzywszy na kolumnadę, zdaje się, jakby jeden a nie trzy rzędy kolumn było. Postąpiwszy do końca placu, widać dwie wielkie statuy świętego Piotra i świętego Pawła, postawione przez Piusa IX. Pierwszą zrobił Fabris, drugą Tadolini. Kiedy się kończy ten eliptyczny zaczyna się drugi plac prostokątny, na którym są schody prowadzące do kościoła świętego Piotra.

Fasada kościoła długa na 117 metrów a wysoka na 50 metrów, składa się z ośmiu kolumn i czterech pilastrów. Nad balustradą stoi 13 figur pięciometrowych, wyobrażających Chrystusa Pana i 12 Apostołów. Na fryzie widać napis, że ta część bazyliki jest ofiarą papieża Pawła V. Facjata ta jest dziełem Karola Maderny, lecz puryści zarzucają jej, jakoby nie miała związku z wnętrzem kościoła. Jest to, mówią, olbrzymia dekoracja, nie mająca w sobie nic religijnego, z małymi zmianami mogłaby być facjatą jakiego świeckiego budynku.