bazylika-sw-piotraZ przedsionka do kościoła pięcioro prowadzi drzwi. Środkowe drzwi nazywane niegdyś srebrnymi, były bowiem pokryte blachami srebrnymi przez papieża Honorniusza, dzisiaj są z brązu. Jest to dzieło Ant. Filareta i Sz. Batdi brata Donatelle’go (1446 r.) dwóch florenckich artystów, nad którego wykonaniem za czasu papieża Eugeniusza IV dwanaście lat strawili. Są tu na nich przedstawione następujące sceny:

Jezus Chrystus, poniżej Jan Paleolog jadący na sobór do Ferrary i wprowadzenie go do Eugeniusza IV – pod tym święty Paweł – poniżej podróż Wschodnich ludów – ich odjazd i koronacja cesarza Zygmunta. Na drugiej połowie drzwi: spotkanie cesarza z papieżem – wyjazd cesarza z Wioch, pod tym ś. Piotr oddający klucze Eugeniuszowi – poniżej sobór florencki, na którym podpisano jedność kościołów i przyjazd Wschodnich wysłanników do Rzymu.

Ostatnie drzwi po prawej stronie, nad którymi znajduje się mozaika przedstawiająca świętego Piotra, nazywana jest Porta Sancta, bramą świętą, albo Jubileuszową, cała zamurowana i wyłożona marmurem.