bazylika-jana-lateranskiegoNastępnie kiedy w pałacu Laterana przyjął chrzest z rąk papieża Sylwestra, wówczas położył fundament pod kościół i takowy ukończony, papież poświęcił dnia 9 list. 324 roku pod wezwaniem Zbawiciela i umieścił w nim drewniany ołtarz, na którym celebrował Ś. Piotr Apostoł. W r. 1144 Luciusz, papież, dodał do nazwy Zbawiciela i nazwę Św. Jana Chrzciciela. Klemens XI umieścił w kościele kolosalne figury dwunastu Apostołów. Klemens zaś XII w roku 1734 dobudował kaplicę Corsinich i fronton kościoła. Kościół ten nosi nazwę kościoła biskupiego papieży, jako biskupów Rzymskich.

Każdy też z papieży będąc już wybranym na tę godność, obejmuje uroczyście w posiadanie ten kościół, jako swoją katedrę. Jest to więc najpierwszy kościół nie tylko w Rzymie, ale i na całym świecie, jak to czytamy na jego ścianie: „Sacrosancta Lateranensis Ecclesia, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput.“ I dlatego to duchowieństwo tej świątyni ma pierwszeństwo na procesji Bożego Ciała przed duchowieństwem S. Piotra w Watykanie, chociaż procesja odbywa się w tej ostatniej bazylice. W tym to kościele kardynał Wikary Ojca Ś. 4 razy do roku w suchedni, udziela święceń młodym seminarzystom rzymskim i tym, których biskupi całego świata posyłają na święcenia do Rzymu.