bazylika-jana-lateranskiegoŚw. Jakuba Mniejszego Anioł Rossi, Św. Filipa, Justyn Mazzuoli, S. Szymona Pr. Monatti, Ś. Tadeusza W mer z. Otloni. Oprócz tych figur jest dwanaście płaskorzeźb odnoszących się do starego Testamentu i portrety dwunastu proroków, umieszczone około tych figur.

Baldachim w stylu łukowym, umieszczony na środku kościoła, podtrzymują cztery granitowe kolumny. Pod baldachimem jest ołtarz, a w nim jest złożony stół, na którym celebrował Ś. Piotr Apostoł. Na tym ołtarzu, zwanym papieskim, nikt oprócz Papieża bez wyraźnego zezwolenia nie może celebrować. W baldachimie przechowują się różne drogie relikwie, a zwłaszcza Głowy Śś, Apostołów Piotra i Pawła, w roku 1367 przez Urbana V tu złożone. Cały ten ołtarz odnowił Pius IX, papież.

Pod ołtarzem jest mała kapliczka zwana Koufcssya Ś. Jana Ew., do której schodzi się po schodach. Na posadzce jest pomnik brązowy Marcina V dzieło Szymona Donatello. W drugim Wielkim ołtarzu opartym o ścianę jest obraz Zmartwychwstania P. N. J. Chryst. malował go Agricola.