bazylika-jana-lateranskiegoNad tym ołtarzem jest wspaniała mozaika zaczęta w XIII w. przez Jakuba de Torrita i Jakuba de Camerinoy ukończona w  XIV przez Gaddo Gaddi. Jest to arcypiękna praca.

Po za tym ołtarzem jest półkole zwane przysionkiem Leonowym, od imienia S. Leona I. zszedłszy od kaplicy Najśw. Sakramentu, po lewej stronie widzimy umieszczony za szkłem stół, na którym Zbawiciel odprawiał ostatnią wieczerzę. Dalej są drzwi brązowe z roku 1196 prowadzące do zakrystii, z której jest wchód do skarbcu, a w nim pokazują znakomite relikwie, uznane za autentyczne jak np. rękę Ś. Heleny, mózg ś. Wincentego a Paulo, część krwi ś. Karola Boromeusza, czara w której z rozkazu cesarza Domicjana podano truciznę ś. Janowi Ap., część łańcucha, w który go zakuto, prowadząc z Efezu do Rzymu; część purpury, którą był okryty Zbawiciel w czasie męki. Idąc dalej przysionkiem Leonowym spotykamy ołtarz P. Jezusa Ukrzyżowanego, który rzeźbił Giotto. Po obu stronach figury śś. Ap. Piotra i Pawia z X w. Pod posadzką tutaj są pochowani Arpino, And. Sacdii i A. Galilei.