bazylika-jana-lateranskiegoWielka była z tej okoliczności radość w Rzymie. Chorągiew, jako znak zwycięstwa zawieszono tutaj w najpierwszym kościele na świecie.

Potrójne drzwi boczne prowadzące na inny plac rozciągający się po drugiej stronie kościoła, jak również i portyk zbudował Syxtus V wedle rysunku Fontany. Nad tym portykiem jest loża z której papieże dawali błogosławieństwo aż Klemens XII nie zbudował fasady kościelnej i nowej loży. W portyku w głębi jest brązowy pomnik Henryka IV króla francuskiego.

Kapituła postawiła mu tę pamiątkę, jako oznakę wdzięczności, że nawróciwszy się do wiary katolickiej w roku 1595 darował kapitule bogate opactwo Clerac w Gaskonii. Od tego czasu królowie francuscy byli kanonikami kapituły S. Jana Lat. Ludwik Filip nic chciał być kanonikiem, lecz Napoleon III o to się upominał i zamiast opactwa ustanowił roczną opłatę kapitule ze strony Francji. Ambasador francuski zastępował go na wielkich uroczystościach w stali kanoniczej.