bazylika-jana-lateranskiegoPierwsi Chrześcijanie budując swoje domy modlitwy, czyli kościoły, brali za wzór sale sądowe, zwane bazylikami, co po grecku oznacza dom królewski. Przyczyną zaś budowania kościołów na wzór sal sądowych, a nie świątyń pogańskich było to, że budowniczowie brzydzili się tymi ostatnimi.

Bazylika Świętego Jana Laterańskiego. W tym miejscu, gdzie dzisiaj kościół Świętego Jana Laterańskiego, za czasów Nerona był pałac i ogrody należące do konsula Plautusa Lateranusa. W roku 67 ery chrześcijańskiej, odkryto spisek przeciw Neronowi, do którego i konsul Lateranus należał, jego zabito, a dobra zajęto na skarb państwa, zostawiając im nazwę dawnego właściciela. Towarzysz Dioklecjana Maksymian darował ten pałac swej córce Fauście, żonie Konstantyna W., ten zaś po zwycięstwie odniesionym nad Maxencyuszem roku 312 oddał pałac Laterana papieżowi Melchiadowi. Następnie kiedy w pałacu Laterana przyjął chrzest z rąk papieża Sylwestra, wówczas położył fundament pod kościół i takowy ukończony, papież poświęcił dnia 9 list. 324 roku pod wezwaniem Zbawiciela i umieścił w nim drewniany ołtarz, na którym celebrował Ś. Piotr Apostoł.