forum-juliusza-cezaraForum w starożytności oznaczało plac targowy, na którym sprzedawano wszystko, co się i dzisiaj sprzedaje na wolnym powietrzu, jak np. bydło, jarzyny, zboże itp. W małych miastach na jednym targowisku sprzedawano wszystko, w wielkich miastach jak Rzym było wiele targowisk, i tak targowisko krowie forum boarium, targowisko jarzyn forum olitorium itp. Forum oznaczało jeszcze coś w guście naszej bursy, gdzie zbierano się pod odkrytym niebem dla załatwienia spraw sądowych i handlowych. Takie forum otoczone było najważniejszymi publicznymi instytucjami, jak sądy, bazyliki, świątynie, portyki itd.

Forum Juliusza Cezara, pomiędzy Forum Romanum, Forum Augusta i Forum Nerwy, nic z niego dzisiaj nie zostało. Założył go Juliusz Cezar na lat 55 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa zapłaciwszy za samą ziemię przeszło sto milionów sestercyj czyli około dziewięciu milionów złotych reńskich. To forum było otoczone portykiem czyli kolumnadą w trzy rzędy. W głębi na placu stała świątynia Veneris Genitricis.