kaplica-orsinichKaplica Corsini, najpiękniejsza i najweselsza ze wszystkich kaplic rzymskich, zbudowana wedle rysunku Aleksandra Galilei. Wystawiona na cześć Świętego Andrzeja Corsini. W ołtarzu obraz mozaikowy tego świętego, według oryginału, który robił Gui do Reni, a znajdującego się w galerii Barberinich. Na boku grób Klemensa XII pap. fundatora kaplicy w roku 1734.

Statua przedstawia papieża siedzącego i błogosławiącego, robił ją Giardoni, obok stoją „Szczodrobliwość i Obfitość” dłuta Karola Monaldi. Urna, w której spoczywa ciało tego papieża, jest z porfiru i pochodzi z Panteonu. Naprzeciwko jest grobowiec kardynała Neii Corsini, wuja Klemensa XII. W niszach widać Wstrzemięźliwość, Siłę, Roztropność i Sprawiedliwość. Nad każdą niszą jest płaskorzeźba, przedstawiająca sceny z życia Świętego Andrzeja Corsini. Pod tą kaplicą jest grób Corsinich, a w nim jest grupa przedstawiająca Zdjęcie z krzyża, którą zrobił Antoni Montauti.