Rzymkie fora - Archiwum Kategorii

Forum Romanum cz. 2

Tuż jest „Złoty słup milowy”( „Miliarium Avreumu”) tak nazwany iż rdzeń jego marmurowy pokryty był spiżem złoconym. Zwano go także Pępkiem Rzymskiego Państwa. Tę przepyszną kiedyś kolumnę wzniósł August Cesarz jako punkt środkowy świata rzymskiego i od którego wszystkie gościńce rozbiegały się na końce imperium. Za nim w górze widać śmiem kolumn jońskich. Te według […]

Forum Romanum

Forum Romanum, rozciągało się od stóp Kapitolu po pod Palatynem, aż do kościoła S. Lorenzo in Miranda włącznie. Inni zaś utrzymują, że do kościoła śś. Kośmy i Damiana włącznie. Dalej szła droga Via Sacra. Z tego widać, że Forum Romanum jest prostokątem nieprawidłowym, największa jego szerokość u stóp Kapitolu (190 stóp), a w miarę zaś […]

Forum Trajana i Forum Antonina

Forum Trajana, położone przy placu Piazza Trajana, zbudował go cesarz Adrian na cześć Trajana, według planów słynnego Apollodorusa. Było to forum bardzo obszerne, po środku stała bazylika Ulpia 600 stóp długa, a 200 szeroka, obok świątynia i kolumna na cześć Trajana wzniesiona. Obok kolumny mieściły się dwie biblioteki grecka i łacińska, które razem nazwano bibliotheca […]

Forum Juliusza Cezara

Forum w starożytności oznaczało plac targowy, na którym sprzedawano wszystko, co się i dzisiaj sprzedaje na wolnym powietrzu, jak np. bydło, jarzyny, zboże itp. W małych miastach na jednym targowisku sprzedawano wszystko, w wielkich miastach jak Rzym było wiele targowisk, i tak targowisko krowie forum boarium, targowisko jarzyn forum olitorium itp. Forum oznaczało jeszcze coś […]

Forum Nerwy i Augusta

Forum Nerwy. Przy ulicy Via Alessandrina widać dwie kolumny zwane Colonnacce, do połowy ukryte w ziemi, a pozostałe z forum założonego przez Nerwę w roku 97 po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Na tych dwóch kolumnach spoczywa łamane belkowanie, a nad nim w płaskorzeźbie jest postać Pallady (Minerwy). Takie kolumny i takie belkowanie ozdobione płaskorzeźbami otaczało to […]