Rzymskie koscioły - Archiwum Kategorii

Kościół świętego Klemensa cz. 4

Obok inne malowidło przedstawia biskupa chrzczącego młodziana przez zanurzenie w wodzie; będzie to tenże sam ś. Cyryl chrzczący Sławianina. Obok inny fresk przedstawia Leona IV pap., z księgą ewangelij w ręku, około głowy są promienie idące w czworobok. Freski te pochodzą z IX wieku. O dwa kroki jest pusty grób z cegiełek, gdzie zapewne były […]

Kościół świętego Klemensa cz. 3

W środku jest Ołtarz wielki na nim Cyboryum. nad ołtarzem i cyboryum wznosi się baldachim wsparty na 4 kolumnach. W ołtarzu są złożone relikwie ś. Klemensa pap. i ś. Ignacego biskupa Antiochii. W głębi w półkolu na trzech stopniowym wzniesieniu jest marmurowa biskupia stolica, obok nićj z obydwóch stron ławy dla duchowieństwa Nad tym i […]

Kościół świętego Klemensa cz. 2

Te kolumny u góry nie łączą się prostym brusem, ale arkadami. Na nich wspierają się środkowe ściany, w których u góry jest kilkanaście okien zaokrąglonych w wyższej części. Prawa boczna nawa jest węższą od lewej, gdy tymczasem w podziemnej pierwotnej bazylice obie nawy boczne są jednakowo szerokie. Być może dlatego, że prawa była przeznaczoną dla […]

Kościół świętego Klemensa

Przy ulicy wiodącej od Koloseum do św. Jana na Lateranie był kiedyś dom należący do ś. Klemensa papieża i jego przodków. Święty Klemens, towarzysz prac ś. Pawła i czwarty z kolei papież, wybudował w tym domu kaplicę, zamienioną później na bazylikę, o której wspomina już św. Hieronim. W r. 417 papież Izozym potępił tu naukę […]

Kościół Katarzyny Sieneńskiej

Porcya Massimi, bogata pani rzymska w r. 1563 zbudowała ten kościół wraz z klasztorem dla Dominikanek, u których zostawszy wdową, dokonała żywota. Kościół budował Soria; fasada jest z trawertynu ozdobiona dwoma figurami rzeźbionymi przez Rosego. Wnętrze kościoła obfituje w kosztowne marmury i złocenia. Po prawej stronie: 1. Ołtarz, ś. Magdaleny, malował L. Luti. 2. Ołtarz, […]

Kościół imienia Maryi

Przed rokiem 1683 był tu kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia N. Maryi P. i św. Bernarda, w tym zaś roku Innocenty XI dla uwiecznienia zwycięstwa odniesionego przez Jana III Sobieskiego króla polskiego nad Turkami pod Wiedniem, ustanowił arcybractwo i zmienił nazwę tego kościoła. Polecił zarazem, aby każdego roku w uroczystość Imienia Maryi, to jest w Niedzielę […]

Kościoły rzymskie

Kościoły w Rzymie można podzielić na dwa rodzaje, to jest: bazyliki większe czyli patriarchalne i bazyliki mniejsze, oraz wszystkie inne kościoły. Bazyliki większe są to: Świętego Jana na Lateranie, Świętego Piotra na Watykanie, Najświętszej Maryi Panny, Świętego Pawła za murami, i Świętego Wawrzyńca za murami. Nazywają się patriarchalnymi w pamięć pięciu patriarchów: rzymskiego, konstantynopolitańskiego, aleksandryjskiego, […]

Kaplice w Bazylice świętego Jana Laterańskiego cz. 3

Kaplica Ceva. Wniebowzięcie Najświętszej Dziewicy. Poniżej fresk ze szkoły Giotto. Po bokach pomniki kardynałów z XIII wieku i późniejszych. Kaplica Santori lub Godoi. Na ołtarzu Chrystus Pan, z marmuru, dzieło Stefana Maderny. Kaplica Lancellotti na cześć Świętego Franciszka z Asyżu. Obraz malował Laureti. Na boku jest pomnik kardynała Casanati, założyciela biblioteki przy kościele S. Maria […]

Kaplice w Bazylice świętego Jana Laterańskiego cz. 2

Kaplica Corsini, najpiękniejsza i najweselsza ze wszystkich kaplic rzymskich, zbudowana wedle rysunku Aleksandra Galilei. Wystawiona na cześć Świętego Andrzeja Corsini. W ołtarzu obraz mozaikowy tego świętego, według oryginału, który robił Gui do Reni, a znajdującego się w galerii Barberinich. Na boku grób Klemensa XII pap. fundatora kaplicy w roku 1734. Statua przedstawia papieża siedzącego i […]

Kaplice w Bazylice świętego Jana Laterańskiego

Kaplica Orsinich, obraz Najświętszej Maryi Panny otoczony świętymi beatyfikowanymi z roku 1729, praca Costanzi’ego. Z tylu pierwszego filaru wielkiej nawy jest fresk wykonany przez Giotto, przedstawiający Bonifacego VIII pomiędzy dwoma kardynałami, gdy w roku 1300 ogłaszał jubileusz. Stanąwszy w pierwszej bocznej nawie, pomiędzy dwoma filarami na ukos czyli na krzyż i obróciwszy się twarzą do […]