kosciol-im-maryiPrzed rokiem 1683 był tu kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia N. Maryi P. i św. Bernarda, w tym zaś roku Innocenty XI dla uwiecznienia zwycięstwa odniesionego przez Jana III Sobieskiego króla polskiego nad Turkami pod Wiedniem, ustanowił arcybractwo i zmienił nazwę tego kościoła. Polecił zarazem, aby każdego roku w uroczystość Imienia Maryi, to jest w Niedzielę w czasie oktawy Narodzenia N. Maryi P. arcybractwo udawało się procesjonalnie do kościoła N. Maryi Panny zwycięskiej (Madonna della Yittoria) przy ulicy Yia Pia, dla uczczenia obrazu Strachonitza, i aby przechodząc około pałacu papieskiego na Kwirynale, wstępowało do wielkiego dziedzińca, aby otrzymać od samego papieża błogosławieństwo.

W r. 1728 kościół odbudował budowniczy francuski Derizet, odnowiono go zaś w roku 1864. Kościół ma kształt okrągły i dźwiga kopułę. Po prawej stronie: 1. ołtarz św. Ludwika, obraz Nessiego. 2. ołtarz ś. Anny. obraz Masucciego. 3. ołtarz ś. Józefa, prześliczny obraz malował Ste. Pozzi. W wielkim ołtarzu jest starożytny obraz N. Maryi P., który przedtem był w Sancta Sanctorum przy kościele św. Jana na Lateranie. Eugeniusz IV pap. darował go do tego kościoła. Po lewej stronie: 1. ołtarz ś. Bernarda, obraz malował Ricciolini. 2. ołtarz ś. Piotra, obraz Pozziego.