kosciol-katarzyny-senenskiejPorcya Massimi, bogata pani rzymska w r. 1563 zbudowała ten kościół wraz z klasztorem dla Dominikanek, u których zostawszy wdową, dokonała żywota. Kościół budował Soria; fasada jest z trawertynu ozdobiona dwoma figurami rzeźbionymi przez Rosego. Wnętrze kościoła obfituje w kosztowne marmury i złocenia. Po prawej stronie: 1. Ołtarz, ś. Magdaleny, malował L. Luti. 2. Ołtarz, malowania L. Garzi. 3. Ś. Dominik wskrzesza umarłego chłopca, BI. Puccini. Wielki ołtarz ozdobiony 4 kolumnami z białego i czarnego marmuru, robił Melchior Cafa, jak również on rzeźbił statuę ś. Katarzyny. Lewa strona: 1. N. Marya P. Różańcowa, malował Passeri, sklepienie J. Speranza. 2. Aniołów Stróżów, F. della Corgna, freski na sklepieniu J. P. Tedesco.

4. S. Mikołaj z Baru,malował Nelli, jak również i sklepienie kościelne.W obrębie klasztornym znajduje się wieża, zwana Torre de Conti. o której piesze ciceroni prawią, że z jej wierzchołka Neron miał patrzeć na podpalony przez siebie Rzym. Była zbudowaną r. 1210 przez Pandulfa della Suburra, senatora rzymskiego, a Bonifacy VIII około r. 1300 miał ją odbudować. Służyła ona za obronę w czasie wewnętrznych zamieszek. Niedaleko stąd u stóp Kwirynału na końcu Forum Trajanum jest ulica Via di torrede Conti; przy tej ulicy jest wieża zwana Torre de Conti. Zbudował ją Mikołaj I papież w r. 853, a naprawił Innocenty III w r. 1216, obydwa z rodziny Conti. Zbudowana była na ruinach świątyni Ziemi (Templum Telluris) w wiekach średnich służyła za fortecę, a dzisiaj nędzne tylko szczątki z niej pozostały.