kosciol-sw-klemensaW środku jest Ołtarz wielki na nim Cyboryum. nad ołtarzem i cyboryum wznosi się baldachim wsparty na 4 kolumnach. W ołtarzu są złożone relikwie ś. Klemensa pap. i ś. Ignacego biskupa Antiochii. W głębi w półkolu na trzech stopniowym wzniesieniu jest marmurowa biskupia stolica, obok nićj z obydwóch stron ławy dla duchowieństwa Nad tym i na luku tryumfalnym męczenników czyli tęczy, jest mozaika z końca XII wieku. Mozaika przedstawia krzyż na nim 12 gołąbków, symbol dwunastu Apostołów, obok krzyża Najśw. Matka Zbawiciela, ś. Jan Ew., cztery rzeki Raju, z których dwa jelenie pija wodę i wiele innych alegorycznych figur. Jest to jedna z najpiękniejszych mozaik w Rzymie. Na luku: Jezus Chrystus, symbole 4 Ewangelistów, św. Wawrzyniec, św. Piotr, św. Klemens, Izajasz, Jeremiasz i napis: „Gloria in excelsis Deo sedenłi sup thronum et in łerra pax hominibus bone roluntatis. Vidi Dotninum sedentem super solium. Hic est Dominus noster et non aestimabitur alius absąue io“.

Bazylika dolna. Szerokie, nowoczesne i wygodne schody prowadzą z zakrystii do kościoła podziemnego. Wnętrze ma taki sam rozkład jak i bazylika górna, to jest trzy nawy. Cała ich budowa opiera się na dawnych szczątkach starych budowli i ogromnych bryłach kamiennych. Nawa boczna prawa. Dwa starożytne sarkofagi są zaraz przy drzwiach. 8 kolumn z rozmaitego marmuru, z których jedna jest zielona, druga zaś z marmuru zwanego breccia corallina, oddzielają tę nawę od środkowej. Na ścianie są ślady starych malowideł. Pierwsze przedstawia całą historię ś. Katarzyny, drugie zaś Zbawiciela błogosławiącego. Archeologowie jedni odnoszą te malowania do VII lub Vin wieku, inni opierając się na braku promieni około głów świętych, odnoszą je do dawniejszych jeszcze czasów. Na ścianie jest malowidło przedstawiające ukrzyżowanie ś. Piotra. Obok widać jakiegoś księcia z wyciągniętą prawą ręką ku dwom osobom stojącym przed nim. U jego stóp klęczy duchowny we wschodnim stroju, za nim napisany ten wyraz: „Ciril“. Przedstawia to Cesarza Michała i ś. Cyryla, apostoła Sławian.