kosciol-sw-klemensaObok inne malowidło przedstawia biskupa chrzczącego młodziana przez zanurzenie w wodzie; będzie to tenże sam ś. Cyryl chrzczący Sławianina. Obok inny fresk przedstawia Leona IV pap., z księgą ewangelij w ręku, około głowy są promienie idące w czworobok. Freski te pochodzą z IX wieku. O dwa kroki jest pusty grób z cegiełek, gdzie zapewne były pierwotnie złożone zwłoki św. Cyryla. W przedsionku (Narthex), znajduje się mnóstwo bardzo zajmujących malowideł.Obok Chrystusa Pana, trzymającego księgę i błogosławiącego na sposób grecki prawą ręką, z jednej strony .fest ś. Michał Archanioł z drugiej s Gabriel Archanioł, przedstawiający dwóch kapłanów, jak się domyślają ś. Cyryla i ś! Metodego, — po bokach są ś. Klemens i ś. Jędrzej. W środku przedsionka jest obraz przedstawiający miasto Chersoń, i fresk przedstawiający przeniesienie relikwij ś. Cyryla, którego niosą na marach ubranego w szaty kapłańskie; za nimi’ postępuje papież ś. Mikołaj I i mnóstwo ludu i duchowieństwa.

Orszak idzie ku małej kaplicy, w której goreją lampy a biskup oczekuje przy ołtarzu z wyciągniętymi rękami. W głównej nawie są różne freski, jak np.: Zbawiciel siedzący na tronie, podtrzymywany przez czterech aniołów, Wniebowzięcie N. Maryi P., Ukrzyżowanie P. Jezusa, dwie Marye u grobu Zbawiciela. Te freski są z IX wieku. Historia ś. Alexego podzielona na trzy części. Na ostatnim filarze są portrety czterech pierwszych papieży: ś. Piotr, ś. Lin, s. Klet i ś. Klemens. Obok ś. Klemens celebrujący w szatach kapłańskich wedle kroju z XI wieku. Świeżo w środkowej nawie, dla podtrzymania sklepienia pod chórem bazyliki górnej, wymurowano trzynaście filarów. Niedawno odkryto pod absydą dwie izby z domu ś Klemensa z I wieku lub z początku II; ściany są ozdobione przedmiotami pogańskimi. Jest to zapewne resztka domu ś. Klemensa, w którym tenże zgromadzał pierwszych chrześcijan. Pod wielkim ołtarzem znaleziono urnę ołowianą a w niej relikwie ś. Flawiusza Klemensa, wuja ś. Domitylli, albowiem na wierzchu jest napis: „Flacii Clementis M. Ex-Consulisu.