koscioly-w-rzymieKościoły w Rzymie można podzielić na dwa rodzaje, to jest: bazyliki większe czyli patriarchalne i bazyliki mniejsze, oraz wszystkie inne kościoły. Bazyliki większe są to: Świętego Jana na Lateranie, Świętego Piotra na Watykanie, Najświętszej Maryi Panny, Świętego Pawła za murami, i Świętego Wawrzyńca za murami. Nazywają się patriarchalnymi w pamięć pięciu patriarchów: rzymskiego, konstantynopolitańskiego, aleksandryjskiego, antiocheńskiego i jerozolimskiego.

Jest zwyczaj w Rzymie, który nie tylko pobożni mieszkańcy wiecznego miasta, ale i pielgrzymi starają się zachować, mianowicie: że jednego dnia odwiedzają siedem bazylik, odmawiając przepisane na ten cel modlitwy, dla dostąpienia nadanych odpustów. Zwyczaj ten najwięcej upowszechnił Świętego Filip Nereusz, ulubiony patron i święty w Rzymie. Te bazyliki to: pięć większych, oraz Świętego Krzyża Jerozolimskiego i Świętego Sebastiana.